Pewien inwestor deleguje zarządzanie zgromadzonym przez siebie majątkiem trzem doradcom finansowym. Pierwszemu powierza pięć milionów dolarów, drugiemu dwa miliony, a trzeciemu milion. Na koniec roku prosi ich o rozliczenie się. Dwóch doradców osiągnęło stuprocentowe zyski, handlując na rynkach kapitałowych, trzeci natomiast ulokował pieniądze w nieoprocentowanych państwowych papierach wartościowych i nie zarobił nic. Inwestor jest bardzo zadowolony z pracy dwóch pierwszych, a trzeciego ostro krytykuje.

(B. Engelland, Czy pierwszy milion trzeba ukraść? Praktyczne zastosowanie wartości chrześcijańskich w biznesie, Poznań 2022, s. 165.)

Po raz kolejny zapraszamy przedsiębiorców i pracodawców do wspólnej pracy formacyjnej. W tym roku tematy inspirowane są przypowieścią o talentach z Ewangelii wg św. Mateusza (25,14-30). Dostrzegamy w niej szereg postaci i relacji, jakie zachodzą pomiędzy nimi, oraz działań, jakie zostają podjęte lub zaniechane. To bogactwo osób, ich zachowań, decyzji oraz odniesień do własności i pieniądza pozwoliło na wyodrębnienie dwunastu tematów, które będą przedmiotem refleksji i inspiracji dla współczesnych ludzi biznesu. I tak przyjrzymy się powołaniu do przedsiębiorczości, talentom i ich znaczeniu dla dobra wspólnego, figurom właścicieli i współpracowników. Spojrzymy na jednostki, ale też na ich współdziałanie oraz na otoczenie (nawet to szerokie), które wpływa na warunki prowadzenia biznesu. Wreszcie pokażemy perspektywę wieczności, która nadaje najgłębszy sens naszym działaniom. Przygotowane materiały są owocem współpracy zespołu programowego. Stąd różnorodność stylów pisania, którą świadomie zachowali Twórcy tegorocznego programu.

Program rozwoju ludzi biznesu w oparciu o Dobrą Nowinę.
Zapraszamy na spotkania

Pliki do pobrania

Boże i Panie mój, * Stwórco i Odkupicielu, * od którego wszystko pochodzi, * dla którego wszystko żyje * i ku któremu wszystko zmierza. * Jestem Twoim dzieckiem. * Obdarowałeś mnie hojnie * i powołałeś do życia w miłości i świętości. * Chciałeś, bym współpracował z Tobą, * rozwijając nadal Twoje dzieło stworzenia. * Dałeś mi w tym celu zdolność poznawania, * pasję tworzenia * i wolę cieszenia się tym, * czym mnie obdarowałeś. * Wielbię Cię za to!

Panie, dobry Ojcze, * staję przed Tobą z ufnością i w pokorze, * bo chcę zrozumieć prawdę o Tobie, * o moim życiu i powołaniu * oraz o bliźnich, * którzy stoją obok mnie zarówno w domu, jak i w pracy.

Dziękuję, że moim powołaniem i drogą do świętości * stała się praca z innymi i dla innych. * Wiem, że biorę na siebie trudną odpowiedzialność za ich los. * Chcę ją podjąć z ufnością i nadzieją, * aby okazać się dobrym gospodarzem w Twojej winnicy. * Podejmuję tę odpowiedzialność także dlatego, * bo ufam, że to jest Twoją wolą, * mój Boże.

Udziel mi Twego Ducha Świętego, * od którego płynie wszelka moc, * mądrość, roztropność i męstwo. * Niech On będzie światłem i siłą * w chwilach pokus i zwątpienia! * Niech jego miłość tak napełnia moje serce, * by nie zakorzeniły się w nim chciwość, * chęć oszustwa, * pokusa osiągnięcia niegodziwego zysku! * Niech nie pozwoli mi nigdy obciążyć się ludzką krzywdą! * Niech napełni mnie mądrością, * aby umiejętność oszczędzania * nie stała się skąpstwem, * rozumna przezorność nie stała się wyrachowaniem, * a inicjatywa i przedsiębiorczość * nie stały się dążeniem do sukcesu za wszelką cenę.

Tobie, mój Ojcze i Boże, zawdzięczam wszystko * i Tobie też oddaję wszystkie moje talenty. * Tobie oddaję dzieło, którym żyję, * którym się uświęcam * i którym pragnę przyczyniać się do rozwoju powierzonego nam świata. * Niech Ci będzie cześć i chwała * przez Chrystusa Twego Syna a naszego Zbawcę, * w Duchu Świętym * na wieki wieków. * Amen.

IMPRIMATUR
Kuria Metropolitalna
Kraków, 14.05.2003 r.
Nr 1446/2003